SOVELTAMISALA JA ERITYISEHDOT
Jos erillistä sopimusta ei ole laadittu tai varauksen kohteena olevan tuotteen ehdoista ole
muuta sovittu, majoituksentarjoaja soveltaa näitä ehtoja yksittäisten henkilöiden yksittäisiin
majoitusvarauksiin.
Erikseen sovittaessa majoituksentarjoajalla on oikeus käyttää näistä ehdoista poikkeavia
erityisehtoja ja ryhmävaraukset neuvottelemme aina erikseen.

VARAUS JA VAHVISTUS
Varaukset tehdään varausjärjestelmämme kautta tai sähköpostitse
reservation@enjoynature.fi. Varaus on sitova, kun se on vahvistettu ja olet saanut
varausnumeron. Varausnumeron saat aina kirjallisesti sähköpostiisi. Varauksen yhteydessä
keräämme majoittujalta seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, saapumis- ja
lähtöaika sekä maksutapa. Majoitusvarauksen voi tehdä vain yli 18-vuotias henkilö ja
alaikäinen voi majoittua ainoastaan vanhemman tai huoltajan seurassa. Täysi-ikäinen on
aina vastuussa alaikäisestä majoittujasta.
Turvallisuussyistä vain työntekijöillä ja sisäänkirjautuneilla vierailla on pääsy
majoitushuoneisiin ja muihin varattuihin tiloihin. Erikseen tehdyt kokouksiin tai muihin
kokoontumisiin liittyvät varaukset ja osallistujat käsitellään erikseen sovittavalla tavalla.
Järjestyksen ylläpitämiseksi ja vieraiden turvallisuuden varmistamiseksi EnjoyNature B&B:n
ulko-ovilla ja aulassa on tallentava kameravalvonta.

MAJOITUKSEEN SAAPUMINEN JA LÄHTEMINEN
Varattu ja vahvistettu majoitustila on asiakkaan käytettävissä varauksen saapumispäivänä
klo 16.00 lähtien. Uloskirjautumisen tulee tapahtua varauksen päättymispäivänä klo 12.00
mennessä, jonka jälkeen varaukseen liittyvät koodit eivät enää toimi.

VARAUKSEN PERUUTUS, HOTELLIIN SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN JA VARAUSTA
AIKAISEMPI LÄHTÖ
Kyn yksityisen asiakkaan varaus on kestoltaan 1-2 yötä, sen voi peruuttaa veloituksetta 7
päivää ennen vahvistetussa varauksessa määriteltyä sapumispäivämäärää. Tämän jälkeen
veloitamme peruuttamattoman varauksen kokonaisuudessaan. 3 tai useampaa yötä
koskevat majoitusvaraukset voi peruuttaa kustannuksitta 15 vuorokautta ennen varauksen
alkamispäivää.
Suurtapahtumien aikaisiin sekä yritysten tai suurempien ryhmien varauksiin pidätämme
oikeuden soveltaa erikseen määriteltyjä peruutus- ja hyvitys ehtoja, jotka tiedotamme,
neuvottelemme ja vahvistamme erikseen.
Emme palauta tai hyvitä maksuja majoittujan varausta aikaisemmasta lähdöstä.
Äkillisistä sairastapauksista tulee ilmoittaa majoituksen tarjoajalle välittömästi ja niistä
johtuvat peruutukset käsittelemme tapauskohtaisesti erikseen.

MAKSUT
Kaikki maksut suoritetaan luotto/pankkikorteilla, jos muuta ei ole sovittu. Majoittumisen
aikana tehdyt tilaukset (aamiainen, tilattu lisäsiivuos, liinavaatteiden vaihto jne.) veloitetaan
rekisteröidyltä luottokortilta.

ASIAKKAANA KÄYTTÄYTYMINEN
EnjoyNature B&B pyrkii tarjoamaan kaikille vierailleen mahdollisimman miellyttävän ja
turvallisen asiakaskokemuksen. Asiakkaiden tulee noudattaa hyviä tapoja ja käyttäytyä
asianmukaisesti B&B:n tiloissa. Vieraat eivät saa käytöksellään häiritä muita B&B-vieraita tai
lähistöllä asuvia vahingoittamalla omaisuutta tai muuten häiritsemällä.
Jokaisella vieraalla on oikeus rauhalliseen majoitukseen. Klo 22.00 ja klo 8.00 välisenä
aikana asiakkaiden tulee välttää kovaäänistä keskustelua, musiikkia ja muuta melua, joka
saattaa häiritä muita majoittujia.
EnjoyNature B&B ei ole erityisesti lapsille suunniteltu turvallinen ympäristö. Lapsien kanssa
majoittuvien tulee pitää heidät täydellisessä hallinnassa ja valvonnassa koko ajan ja kaikissa
tiloissa. Majoittujilla on täysi vastuu kanssaan majoittuvien lapsiensa käytöksestä. Enjoy
Nature B&B ei korvaa tai ole vastuussa lasten aiheuttamista vahingoista.
Tilamme soveltuvat liikuntarajoitteisille, mutta eivät ole vaarattomia.

MUITA OHJEITA JA HUOMIOITAVAA
Toivotamme lapset tervetulleiksi. Etukäteen sovittaessa voimme tarjota käyttöön maksutta
matkasängyn. Etukäteisilmoitus on välttämätön, sillä kaikki kahden hengen huoneet eivät
sovellu matkasängyn sijoittamiseen. Matkasänkyihin asiakkaan tulee käyttää omia
vuodevaatteita ja patjansuojaa.

Lemmikkieläimet
Koiria voidaan majoittaa erikseen määriteltäviin huoneisiin, lukuunottamatta mahdollisesti
aggressiivisiksi määritellyt rodut. Jos haluat tuoda muun lemmikin kuin koiran,
mahdollisuudet tutkitaan erikseen. Ota yhteyttä B&B:n varauspalveluun.
Toivotamme tervetulleeksi kaksi koiraa 25 euron lisämaksusta per yö. Sekä koirat että kissat
ovat sallittuja, mutta lemmikkejä ei saa jättää huoneisiin ilman valvontaa ja lemmikin
varustus (esim. Makuualusta ja kissan hiekkalaatikko) on majoittujan vastuulla. Kiinteistön
ympärillä on ulkoilureittejä. Kerääthän lemmikkisi jätökset pois pihoilta ja kulkuväyliltä
Jos joudut jättämään lemmikin vartioimatta lyhyeksi ajaksi, käytä omaa sisätiloihin soveltuva
kuljetushäkkiä. Hermostuneet lemmikit voivat aiheuttaa tuhoa vieraassa ympäristössä ja
aiheuttaa kalliita vahinkoja huoneessa. Jos tiedät koirasi haukkuvan yksin ollessaan, älä jätä
sitä yksin muiden vieraiden majoittumismukavuuden vuoksi.
Pidä lemmikkisi aina kytkettynä, myös rakennuksen sisällä. Koirasi / kissasi saattaa
käyttäytyä hyvin, mutta kohtaaminen toisen vieraan lemmikin kanssa saattaa johtaa
molemminpuoliseen vaaratilanteeseen ja häiriöön.

Jos lemmikkisi aiheuttaa sotkun huoneessa tai yleisissä tiloissa, voit hoitaa siivouksen
omatoimisesti majoittajan tarjoamilla siivoustarvikkeilla tai pyytää siivoajaa hoitamaan asian.
Siivoustyöstä veloitamme aina erikseen.
EnjoyNaturen B&B:n majoitustilat ovat pääosin esteettömiä ja opaskoirat ovat aina
veloituksetta tervetulleita B&B:hen.


Savuttomuus
EnjoyNature on savuton kiinteistö. Tupakointi, mukaan lukien sähkösavukkeet ja avotulen
teko (sis. kynttilät, suitsukkeet ja muiden vastaavien tuotteiden polttaminen) huoneissa ja
muissa tiloissa on ehdottomasti kiellettyä ja voi lisäksi aiheuttaa automaattisen
palohälytyksen. Tätä kieltoa rikkova vastaa kaikista hälytykseen, huoltoon ja siivoukseen
liittyvistä kustannuksista. Vieraan väärinkäytöksestä johtuvasta palohälyttimen
laukeamisesta veloitetaan 800 €:n maksu.


Huoneen siivous
Huone siivotaan majoituksen aikana vain, jos varaus on tehty viideksi (5) peräkkäiseksi tai
useammaksi päiväksi, jolloin perussiivous suoritetaan joka viides päivä. Vaihtovuodevaatteet
saa pyydettäessä hintaan 8,00 €.
    “Big Kitchen” sekä kaikki erikseen merkityt tilat on rajoitettu vain henkilökunnan käyttöön
vieraidemme terveyden ja turvallisuuden vuoksi.

MAJOITUSTOIMIJAN VASTUU OMAISUUDESTASI
Majoittuja vastaa matkatavaroistaan itse eikä niitä tule jättää koskaan valvomatta yleisiin
tiloihin.
EnjoyNature B&B ei ole vastuussa omaisuudestasi / arvotavaroistasi. Varmista, että ovet
ovat lukitut, kun poistut huoneesta tai rakennuksesta.
EnjoyNature B&B ei ole vastuussa vahingoista, menetyksistä tai vammoista, jotka aiheutuvat
majoittujalle tai hänen seurueensa jäsenelle tai ajoneuvoille tai omaisuudelle, ellei sen ole
selkeästi osoitettu johtuvan majoituksen tarjojan / työntekijöiden huolimattomuudesta.
Pysäköintialue on vartioimaton. Majoituksentarjoaja ei vastaa pysäköintialueella olevan
kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.


ASIAKKAAN VASTUU VAHINGOSTA
Asiakas vastaa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista (kuten
tupakoinnista huoneessa), jonka hänen tai hänen vieraansa tai lemmikkieläimensä
aiheuttavat huoneelle tai EnjoyNature B&B:n muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai
varusteille sekä EnjoyNature B&B:n muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen.
Vastuu vahingosta määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.

PALVELUN KESKEYTTÄMINEN
Jos majoituksentarjoajalla on perusteltu syy epäillä varauksen liittyvän lainvastaiseen
toimintaan, sen aiheuttavan vahinkoa tai vahingonvaaraa tai jos asiakas ei noudata
varausehtoja, voi majoituksentarjoaja jättää ottamatta varauksen vastaan tai keskeyttää sen.
EnjoyNature B&B pidättää itsellään oikeuden keskeyttää ilman hyvitystä kenen tahansa
asiakkaan majoituksen, joka käytöksellään rikkoo yllä olevia ehtoja tai häiritsee EnjoyNature
B&B:n toimintaa. Vierailta, joita pyydetään poistumaan, veloitetaan koko varauksen hinta
sekä käytetyt oheispalvelut, ylimääräisen siivouksen kustannukset, sekä mahdolliset
majoituksentarjoajan omaisuuteen kohdistuvasta, asiakkaan aiheuttamasta
vahingoittumisesta tai katoamisesta johtuvat maksut ja korvaukset.


OMA TURVALLISUUTESI
Ota aina selville missä hätäuloskäynnit, hälytyspainikkeet ja palosammuttimet sijaitsevat.
Katso niiden sijainti huoneesi ovessa olevasta opaskartasta. Lue B&B-huoneessasi olevat
hätänumero-ohjeet.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
EnjoyNature B&B käsittelee asiakkaidensa varauksiin liittyviä henkilötietoja EnjoyNature
B&B:n tietosuojaselosteen mukaisesti.

VIRHEET, NIIDEN KORJAAMINEN JA ERIMIELISYYKSISTÄ SOPIMINEN
Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi, jos hänen varaamansa majoitustila tai muut siihen
liittyvät palvelut eivät vastaa varaksessa sovittua. Asiakas on velvollinen tekemään
reklamaation heti sen huomattuaan ja ennen majoitusyksiköstä lähtemistään. Virhettä, joka
olisi ollut korjattavissa, ei voi reklamoida taannehtivasti, kun varaus on päättynyt ja asiakas
poistunut. Majoitusliike korjaa tekemänsä virheen viivytyksettä tai sopii asiakkaan kanssa
virheen suuruutta ja merkitystä vastaavasta hinnanalennuksesta.
EnjoyNature B&B ja asiakas neuvottelevat ja sopivat ensisijaisesti keskenään heidän
välisistään erimielisyyksistä.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston Kuluttajaneuvonnasta on saatavilla tietoa ja ohjeita kuluttajaoikeudellisissa kysymyksissä ja riitatilanteissa.


YLIVOIMAINEN ESTE
EnjoyNature B&B ei ole vastuussa mistään vahingoista, viivästyksistä tai
sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä, jotka johtuvat EnjoyNature B&B:stä riippumattomista
olosuhteista tai esteistä, joita EnjoyNature B&B:tä ei kohtuudella ole vaadittu tai ollut
mahdollista ottaa huomioon tapahtumahetkellä, varausta vastaanottaessa tai sen jälkeen ja
joiden seurauksia se ei kohtuudella olisi voinut estää (force majeure). Ylivoimaisella esteellä
tarkoitetaan muun muassa tulipaloa, vesivahinkoa, sotaa, hätätilaa, luonnonkatastrofia,
viranomaisten kieltoa tai määräystä, joka aiheuttaa EnjoyNaturen B&B:n osittaisen tai
kokonaan poissa käytöstä olon tai sulkemisen

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.